Przejdź do treści

Zespół

Ewa Umińska-Krygier

Jestem mediatorem rodzinnym i  psychoterapeutą w trakcie szkolenia, założycielką Strefy Rodziny

W swojej pracy terapeutycznej koncentruje się na budowaniu dialogu w parze i w rodzinie, a w terapii indywidualnej wspieram osoby w poszukiwaniu i rozumieniu siebie .

Jako mediator łączę umiejętności mediacyjne z wiedzą prawniczą i psychologiczną udzielając wsparcia małżonkom i rodzinom w konfliktach

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia,  mediatorem rodzinnym, prawnikiem. Szkolę się w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii w nurcie integracyjnym: systemowo-ericksonowskim, jestem również uczestnikiem szkolenia z  terapii par w nurcie psychoanalitycznym.  Ukończyłam również prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Studium podyplomowe z konfliktów w rodzinie i mediacji rodzinnej na SWPS w Warszawie, kurs Mediacji wg Porozumienia bez Przemocy w w Akademii NVC, Roczny Kurs Terapii Par w Instytucie Pomocy Profesjonalnej i roczne Studium Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Swoją pracę poddaję regularnej cotygodniowej superwizji.

Bartłomiej Tomczak

Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia, trenerem Familylab, praktykiem podejścia Kids’ Skills.

Pracuję w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach z dorosłymi, młodzieżą, rodzinami i parami. W pracy z dziećmi pracuję wykorzystując metodę Kids’ Skills.

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

W swojej pracy mocno skupiam się na zasobach klienta i wspieram go w poszukiwaniu rozwiązań. Ukończyłem też pierwszy stopień szkolenia „PSR i IFS nowe możliwości” i w swojej pracy z klientem lubię wykorzystywać podejście Systemu Wewnętrznej Rodziny.

Ukończyłem szkolenie trenerskie Famiylab Polska i prowadzę konsultacje rodzicielskie oraz seminaria inspirujące dla rodziców. Jestem też twórcą projektu Świadomy Tata, który zajmuje się edukacją i wsparciem tatów w obszarze rodzicielstwa. Trzymam też Krąg Tatów w Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu.

Moje duże doświadczenie i wiedza w zakresie rodzicielstwa stanowią mój spory zasób, który ma dużą użyteczność i skuteczność w pracy z rodzinami.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji zarówno jako psychoterapeuta jak i trener Familylab.

Katarzyna Augustyniak

Jestem pedagożką i psychoterapeutką w trakcie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. 

Pracuję w podejściu systemowym z dorosłymi w pracy indywidualnej i z parami , młodzieżą, rodzinami oraz z dziećmi.

W swojej pracy wykorzystuję elementy EFT (Emotionally Focused Therapy). Psychoterapia, to dla mnie spotkanie z drugim człowiekiem jako wielowymiarową jednostką oraz z jego niepowtarzalną opowieścią. Mam ponad 10 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i ich rodzicami oraz 3,5 letnie doświadczenie w pracy jako terapeuta przeprowadzający osoby przez proces zmiany w Poradni Odchudzania i Zdrowego Odżywiania Harmonia w Poznaniu.

Mam doświadczenie w pracy z rodzicami chcącymi wzmocnić swoje kompetencje rodzicielskie, pogłębić bądź odbudować swoje relacje z dzieckiem. W pracy z młodzieżą, z osobami z niską samooceną, nieśmiałymi, wycofującymi się z relacji, doświadczającymi trudności emocjonalnych czy adaptacyjnych.

Zapraszam do wspólnej podróży osoby będące w kryzysie emocjonalnym, mające problemy w relacjach interpersonalnych, zmagające się z obniżonym nastrojem, lękami.

Towarzyszę osobom zgłaszającym się do mnie w drodze do lepszego skontaktowania się z tym, co trudne, bolesne, po to by lepiej zrozumieć siebie, być w kontakcie ze sobą, ze swoim ciałem i podążać w stronę tego, co potrzebne, by tworzyć życie pełniejszym i radośniejszym.

Mam poczucie, że w dzisiejszym świecie często czujemy się samotni, a w trakcie pracy terapeutycznej klient buduje lepszą relację ze sobą samym, a dzięki temu jest gotowy na budowanie lepszych relacji z innymi ludźmi i ze światem.

Jestem członkinią nadzwyczajną Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji indywidualnej i grupowej oraz interwizji koleżeńskiej. Stale podnoszę swoje kompetencje. Kieruję się Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty.

Marcin Byks

Jestem psychologiem klinicznym, pracuję z dziećmi i młodzieżą 

Jestem absolwentem psychologii klinicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Na tej uczelni ukończyłem także Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w zakresie Seksuologii. Ponadto ukończyłem Podyplomowe Studia z Zakresu Przygotowania Pedagogicznego dla Psychologów i Nauczycieli, a także kurs I Stopnia Integracji Sensorycznej.<

Ukończyłem liczne kursy z zakresu diagnozy testami psychometrycznymi takimi jak między innymi Skala IDS, Son-r, WISC-r, WAIS-r, Test Matryc Ravena, Skala Columbia, Skala Leiter. Narzędzia diagnostyczne wykorzystuje w trakcie diagnozy trudności rozwojowych i nakreślania ścieżki terapeutycznej dla dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym. Specjalizuję się w szczególności w diagnozie źródła
takich trudności jak między innymi opóźniony rozwój mowy, motoryki dużej i małej, rozwoju społecznego i intelektualnego.

Wspomagam się w terapii indywidualnej wiedzą i umiejętnościami nabytymi podczas szkoleń takich jak między innymi Growth Through Play System, Minimediacji, Mindfulness,
Diagnozy i Terapii Odruchów, Terapii Bilateralnej. Kierunek moich oddziaływań terapeutycznych wyznacza przede wszystkim Porozumienie Bez Przemocy NVC i liczne szkolenia z tego zakresu, w których brałem udział.

Poza wsparciem  indywidualnym dla dzieci oferuję możliwość pracy z rodzicami, zarówno w formie spotkań indywidualnych jak i warsztatowych, a także zajęcia socjoterapeutyczne, grupowe, dla dzieci i młodzieży.

Agnieszka Ratajczak

Jestem pedagogiem, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji oraz terapeutą pedagogicznym.

Pracuję w podejściu systemowym, indywidualnie z dzieckiem, z rodziną, z  nastolatkiem, dorosłymi oraz parami.

Od ponad dwudziestu lat, na co dzień wspieram dzieci, młodzież i rodziców w twórczym rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych, szkolnych i wychowawczych, także w interwencji kryzysowej.

Poruszam się również w obszarach poradnictwa i pomocy psychopedagogicznej,  związanych z terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży, niepowodzeniami szkolnymi, prowadzę mediacje konfliktów rówieśniczych.

Wspieram specjalistów i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zapraszam dzieci i młodzież, która przeżywa trudności emocjonalne, adaptacyjne, komunikacyjne, problemy w relacjach z rówieśnikami.

Tych którzy mają niską samoocenę, doznają lęku, depresji, prezentują zachowania agresywne i autoagresywne lub są nieśmiali, wycofują się, doświadczają objawów psychosomatycznych. A także doświadczających problemy z koncentracją, uczeniem się i motywacją do nauki.

Chętnie spotkam się z rodzicami, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze, pogłębić relacje z dzieckiem, chcą poradzić sobie ze zmianami w swoim życiu (rozwód, separacja, śmierć bliskiej osoby) lub doświadczają trudności wychowawczych czy niepokojów o rozwój własnego dziecka.

Będę podążać za osobami dorosłymi oraz parami, które przeżywają kryzys w życiu, lęk, stres, obniżenie nastroju, problemy z akceptacją i interpretacją własnych zachowań,  trudności w relacjach interpersonalnych.

Pracuję w ujęciu systemowym, będącym drogowskazem, iż każdy z nas i relacje życiowe są oparte o miejsce w określonym systemie, w którym przyszło nam przebywać. Inspiracją dla mnie jest także Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga oraz Analiza Transakcyjna. W kręgu moich zainteresowań jest Dialog Motywujący i Filmoterapia. W swojej pracy wykorzystuję elementy EFT (Emotionaly Focused Therapy).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując z instytucjami działającymi na rzecz rodzin i dzieci, w tym placówki edukacyjne, świetlica socjoterapeutyczna, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ośrodek psychoterapii. Współpracuje z Wielkopolskim Centrum Terapii Par i Rodzin.

Jestem  członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, członkiem Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.

Pracuję pod stałą superwizją indywidualną i zespołową, pracę poddaję także interwizji koleżeńskiej oraz stale podnoszę swoje kompetencje. Kieruję się Kodeksem Etycznym Psychoterapeutów.

Podążając za myślą Marii Curie- Skłodowskiej : „trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie, trzeba wierzyć , że się jest do czegoś zdolnym i osiągnąć to za wszelką cenę” wierzę, że każdą trudność można rozwiązać, jeśli jest tylko wola i chęć zmiany.

Fascynuje mnie człowiek, który jako fenomen, jest autorem swojej wyjątkowej książki-własnego życia.

Z uważnością, empatią, w zaufaniu podczas spotkania, będę towarzyszyć i podążać za twórcą, w zapisywaniu jej nowych stron.

Agata Branowska

Jestem psychoterapeutką w trakcie certyfikacji, socjolożką, nauczycielem akademickim.

Na Politechnice Poznańskiej wykładam przedmioty z obszaru psychologii i zarządzania. W 2015 roku obroniłam tytuł doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Zajmuję się psychoterapią osób dorosłych. Swoje umiejętności  psychoterapeutyczne rozwijam w Szkole Psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej w poznańskim Centrum Analizy Transakcyjnej. Pracuję z osobami, które doświadczają problemów w relacjach i problemów emocjonalnych. Pomagam w poszerzaniu świadomości, lepszym rozumieniu siebie, swoich emocji i potrzeb. Wspieram w procesie podejmowania i wprowadzania w życie zmian przez szukanie alternatywnych rozwiązań oraz identyfikację potencjału klienta.

W pracy istotna jest dla mnie atmosfera wzajemnego szacunku, otwartości i zaufania.

Pracuję w oparciu o założenia Analizy Transakcyjnej, która jest systemem psychoterapii ukierunkowanej na osobisty rozwój i zmianę. W procesie terapeutycznym pomagam w lepszym rozumieniu siebie i innych, po to, by móc podejmować najlepsze dla siebie decyzje i budować najlepsze strategie działania.

Posiadam certyfikat TA 101 (akredytowany przez European Association for Transactional Analysis oraz International Transactional Analysis Association). Stale doskonalę warsztat swojej pracy, biorąc udział w specjalistycznych kursach, szkoleniach, konferencjach naukowych. Należę do Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji indywidualnej i grupowej. W pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Jako nauczyciel akademicki prowadzę wykłady i ćwiczenia z zakresu psychologii, socjologii, komunikacji, etyki w zarządzaniu, zarządzania zespołami. Interesuję się obszarem związanym z zasobami ludzkimi i podnoszeniem kompetencji psychospołecznych.

Jak wygląda pierwsza wizyta? Podjęcie decyzji o rozpoczęciu terapii jest poprzedzone spotkaniem konsultacyjnym. Celem spotkania jest próba zidentyfikowania trudności i problemów klienta oraz omówienie zasad współpracy (np. częstotliwość i czas trwania spotkań, warunki odwoływania sesji).