Przejdź do treści

Oferta

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Praca, której celem jest wsparcie dla dzieci i młodzieży, zmagających się z różnymi trudnościami. Mogą to być problemy natury rozwojowej, emocjonalnej, czy zaburzenia adaptacyjne, trudności w relacjach rówieśniczych lub rodzinnych. Proces psychoterapii dzieci i nastolatków może wspierać w obszarze budowania poczucia własnej wartości,  zaburzeń nastroju, zaburzeń w odżywianiu, samouszkodzeń, stanów depresyjnych czy poprawy samopoczucia. Praca prowadzona jest w zależności od charakteru występującego problemu z dziećmi/młodzieżą oraz ich rodzicami wspólnie lub indywidualnie.

Czas trwania : 40-50 minut.
Cena od 150 zł do 180 zł

Psychoterapia indywidualna dorosłych

To proces regularnych spotkań, co tydzień lub co dwa tygodnie. Skierowana jest do osób, które doświadczają trudności w życiu, co nie potrafią  poradzić sobie z różnymi aspektami swojego życia. Adresowana jest także dla tych, którzy przechodzą kryzys życiowy, jak również dla tych, którzy chcą zwiększyć samoświadomość. Psychoterapia przyczynia się do lepszego rozumienia siebie, rozwoju, do poprawy jakości życia, polepszenia zdolności do nawiązywania relacji z innymi, wzrostu poczucia własnej wartości, a także powrotu do uzyskania radości życia.

Czas trwania: 50 minut.
Cena od 150 zł do 180 zł

Psychoterapia par i mażeństw

To proces trwający od kilku do kilkudziesięciu sesji w zależności od potrzeb klientów. Jest to praca, która może dawać partnerom wspólną przestrzeń na wzajemne zrozumienie  oraz poszukiwanie właściwych i skutecznych dla nich form komunikacji. Terapeuta w pracy z parami nie jest stroną czy sprzymierzeńcem żadnego z partnerów. Trudnym momentem i jednocześnie niebezpieczeństwem w terapii par może być sytuacja, gdy wraz z pogłębieniem świadomości partnerów może dojść do sytuacji, w której wzajemna sprzeczność potrzeb obu partnerów utrudnia lub uniemożliwia dalsze bycie parą. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy partnerzy trwają w wieloletnich konfliktach a ich relacja jest w fazie rozpadu.

Czas trwania : 60 minut.
Cena od 180 zł do 200 zł

Psychoterapia rodzin

Kierowana jest do rodzin będących na różnych etapach rozwoju. Mogą brać w niej udział dzieci i osoby dorosłe. Wiek dzieci umożliwiający udział w terapii pozostaje w decyzji terapeuty. W terapii rodzin mogą brać także udział dorosłe dzieci i ich rodzic/rodzice. Może być wsparciem dla rodzin dotkniętych konfliktem lub sytuacją kryzysową. Zadaniem terapii rodzinnej jest dotarcie do źródła trudności, poszukiwanie jego rozwiązania, a następnie stworzenie możliwości do zdrowego funkcjonowania rodziny, w której jest miejsce na realizację potrzeb każdego jej członka.

Czas trwania : 60 minut.
Cena od 200 zł do 230 zł

Konsultacja / porada psychologiczna

To zwykle jedno do kilkunastu spotkań ze specjalistą, którego celem jest określenie problemu i możliwości pracy nad nim. W zależności od rodzaju problemu specjalista kwalifikuje do określonej formy pomocy. Konsultacje mogą być bowiem wstępem do rozpoczęcia długoterminowego procesu terapeutycznego.

Czas trwania : 60 minut.
Cena od 150 zł do 180 zł

Konsultacje rodzicielskie

Odpowiadają na bieżące problemy wychowawcze, z którymi borykają się rodzic lub rodzice. Może być jednorazowa lub odbywa się cyklicznie, w zależności od potrzeb rodzica. Konsultacje mogą posłużyć w zrozumieniu natury swoich lub dzieci trudności  i uzyskać konkretne wskazówki, często z elementami psychoedukacji, poszerzające kompetencje rodzicielskie.

Czas trwania : 40-50 minut.
Cena od 150 zł do 180 zł

Mediacje rodzinne

Jeżeli masz trudności w porozumiewaniu się ze swoim nastolatkiem albo nie możesz porozumieć się z dorosłym rodzeństwem co do opieki nad starszymi rodzicami mediacja pomoże Wam usłyszeć się wzajemnie i porozumieć w problematycznych kwestiach.

Czas trwania : 90 minut.
Cena 250 zł

Mediacje rodzicielskie dotyczące opieki nad dziećmi po rozstaniu

Jeżeli zależy Ci na bezpieczeństwie emocjonalnym Twoich dzieci w sytuacji rozstania rodziców wybierz mediację zamiast procesu sądowego. Podczas spotkań mediacyjnych możecie jako rodzice spisać porozumienie w sprawie kontaktów z dzieckiem, Plan Opieki Rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem regulujący różne kwestie dotyczące wspólnego wychowywania dziecka po rozstaniu, ugodę alimentacyjną. Mediacja to szansa na zbudowanie relacji rodzicielskiej służącej wychowywaniu dziecka po rozstaniu rodziców.

Czas trwania : 90 minut.
Cena 250 zł

Mediacje okołorozwodowe i o podział majątku wspólnego

Do mediacji możesz przyjść zanim jeszcze zdecydowałeś się złożyć pozew o rozwód lub w trakcie postępowania rozwodowego w sądzie. Na spotkaniach z mediatorem sami zdecydujecie o dalszych losach Waszego małżeństwa, o opiece nad wspólnym dzieckiem, o wysokości alimentów i kontaktach z dzieckiem a także o Waszym majątku. Nie tylko w sądzie możesz rozwiązać swoje małżeństwo. Spisując ugodę rozwodową u mediatora możesz następnie wnieść ją sądu, który bierze ją pod uwagę przy wydaniu wyroku rozwodowego. Podejmij sam odpowiedzialność za losy Twoich dzieci w sytuacji, gdy zdecydowaliście o zakończeniu Waszego małżeństwa. Jest to możliwie właśnie w mediacji poprzez wspólne ustalenie Rodzicielskiego Planu Wychowawczego, który zapewni bezpieczny rozwój Waszych dzieci.

Czas trwania : 90 minut.
Cena 280 zł