Edukacja prawna - darmowe Ebooki - Strefa Rodziny Poznań - mediacje, psychoterapie, warsztaty, terapie małżeńskie, terapie par
22276
post-template-default,single,single-post,postid-22276,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.4,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Edukacja prawna – darmowe Ebooki

Publikacje z zakresu edukacji prawnej:

Poradnik “Wsparcie w rodzinie – Obowiązek alimentacyjny, obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego”

Rodzina jest podstawową formą życia społecznego. To pierwsze środowisko zaspokajające potrzeby człowieka, na jego niwie odbywa się także wstęp do świata norm i wartości. Więzi z najbliższymi członkami rodziny wpływają na kształtowanie się osobowości. Tylko prawidłowo funkcjonująca rodzina zaspokaja potrzeby, których nie jest w stanie zaspokoić żadna inna grupa czy inicjatywa społeczna. To właśnie dzięki kontaktom pomiędzy członkami rodziny czerpie się akceptację i miłość, bezpieczeństwo i zaufanie, a te z kolei składają się na poczucie własnej wartości.
Każdy członek rodziny powinien mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących mu godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa.
Niniejsza publikacja stanowi praktyczne omówienie podstawowych zagadnień z zakresu obowiązku alimentacyjnego, obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, a także możliwości korzystania ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zapraszamy do lektury!

Czytaj poradnik

 


 

Poradnik “Mediacje w sprawach rodzinnych – Możliwości polubownego rozwiązywania sporów w rodzinie”

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kampania społeczna pn. “Poznaj swoje prawa”, a w jej ramach szereg działań informacyjno-promocyjnych dot. funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

  • plakaty,
  • ulotki,
  • roll up,
  • materiały multimedialne na ekrany lcd.

 

Wszystkie powyższe działania są realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Rodziny „Strefa Rodziny” w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz edukacji prawnej”. Zadanie jest realizowane ze środków Miasta Poznań na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego.