Misja i cele

Pomagamy budować zdrowe, oparte na szacunku i wzajemnym zrozumieniu relacje.

 

Wychodząc z założenia, że kryzys jest elementem rozwoju każdego człowieka i rodziny, pokazujemy, jak z niego wyjść – zwycięsko, umocnionym. Oferujemy wsparcie i profesjonalną pomocą w tym procesie.

 

Wspieramy również  osoby będące w sytuacji rozstania, mając na szczególnym względzie zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dzieciom.

 

Wspieramy także ludzi pozostających w konfliktach okołorozwodowych i porozwodowych. Stwarzamy warunki do nawiązywania porozumienia oraz współpracy w opiece nad dziećmi.

 

Jesteśmy po to, aby wspierać rozwój osobisty każdego człowieka.