Misja i cele

Misja Stowarzyszenia:

 

Wsparcie każdego człowieka, rodziny w budowaniu relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości, w poszanowaniu jego godności, duchowości i autentyczności w dbałości o jego bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne.