Przejdź do treści

Misja i historia

Misja

Naszym celem jest wsparcie każdego człowieka, rodziny w budowaniu relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości, w poszanowaniu jego godności, duchowości i autentyczności w dbałości o jego bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne.

Historia

Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Rodziny STREFA RODZINY zostało powołane w 2014 roku z myślą o zapewnieniu całej rodzinie, jak i poszczególnym jej członkom, bezpiecznej przestrzeni do rozwoju, ale też radzenia sobie z kryzysami i trudnościami życiowymi 

Jako Stowarzyszenie od początku współpracujemy z Miastem Poznań #poznanwspiera i  Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim realizując liczne projekty na rzecz poznańskich i wielkopolskich rodzin. Do 2024 realizowaliśmy ponad 40 projektów, które umożliwiają nam bezpłatne wsparcie zgłaszających się do nas rodzin. 

Nasze niektóre inicjatywy to: 

projekt SAMODZIELNA MAMA – wspierający matki przebywające w domu samotnej matki

AKADEMIA DLA RODZICÓW – całoroczny cykl warsztatów kompetencji wychowawczych, realizowany od 2018roku

AKADEMIA DLA MAŁŻENSTW on line – warsztaty dla małżeństw w trakcie trwania pandemii

DZIECKO W ROZSTANIU RODZICÓW – program kompleksowego wsparcia w sytuacji rozwodu

PO-MOC DLA RODZINY – coroczny program wsparcia dla rodzin w kryzysie. 

Nasze pierwsze logo: