"Strefa Rodziny" | Edukacja prawna – darmowe Ebooki
22276
post-template-default,single,single-post,postid-22276,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.4,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Edukacja prawna – darmowe Ebooki

Publikacje z zakresu edukacji prawnej:

Poradnik „Wsparcie w rodzinie – Obowiązek alimentacyjny, obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego”

Rodzina jest podstawową formą życia społecznego. To pierwsze środowisko zaspokajające potrzeby człowieka, na jego niwie odbywa się także wstęp do świata norm i wartości. Więzi z najbliższymi członkami rodziny wpływają na kształtowanie się osobowości. Tylko prawidłowo funkcjonująca rodzina zaspokaja potrzeby, których nie jest w stanie zaspokoić żadna inna grupa czy inicjatywa społeczna. To właśnie dzięki kontaktom pomiędzy członkami rodziny czerpie się akceptację i miłość, bezpieczeństwo i zaufanie, a te z kolei składają się na poczucie własnej wartości.
Każdy członek rodziny powinien mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących mu godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa.
Niniejsza publikacja stanowi praktyczne omówienie podstawowych zagadnień z zakresu obowiązku alimentacyjnego, obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, a także możliwości korzystania ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zapraszamy do lektury!

Czytaj poradnik

 


 

Poradnik „Mediacje w sprawach rodzinnych – Możliwości polubownego rozwiązywania sporów w rodzinie”

Dostępny wkrótce.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kampania społeczna pn. “Poznaj swoje prawa”, a w jej ramach szereg działań informacyjno-promocyjnych dot. funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

  • plakaty,
  • ulotki,
  • roll up,
  • materiały multimedialne na ekrany lcd.

 

Wszystkie powyższe działania są realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Rodziny „Strefa Rodziny” w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz edukacji prawnej”. Zadanie jest realizowane ze środków Miasta Poznań na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego.Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Poradnia Psychologiczna Strefy Rodziny udziela wsparcia za pomocą środków komunikacji na odległość. Umawianie wizyt pod numerem telefonu 666 680 153.

KURSY DLA NARZECZONYCH oraz AKADEMIA DLA RODZICÓW odbywają się online w formie webinarów.
Zapisy pod adresem: kontakt@strefarodziny.org