"Strefa Rodziny" | Zapoznaj się, jak czuje się i zachowuje się Twoje dziecko, gdy rodzice stają w obliczu konfliktu
21820
post-template-default,single,single-post,postid-21820,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.4,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Zapoznaj się, jak czuje się i zachowuje się Twoje dziecko, gdy rodzice stają w obliczu konfliktu

Któż z nas nie stanął w obliczu konfliktu?

Konflikt (z łaciny conflictus– zderzenie) – niezgodność, sprzeczność interesów, poglądów, spór, zatarg.

Konflikt to zjawisko powszechne, nieuchronnie związane z życiem społecznym. Pojęcie konfliktu można rozpatrywać w różnych aspektach, np. jako proces, w którym jednostka lub grupa dąży do osiągnięcia własnych celów przez wyeliminowanie, podporządkowanie sobie bądź zniszczenie jednostki lub grupy dążącej do celów podobnych lub identycznych. Wystąpienie realnych problemów nie jest jednak konieczne do powstania konfliktu. Niejednokrotnie wystarczy już samo przekonanie zaangażowanych stron o wrogim nastawieniu przeciwnika.

Konflikt nie może istnieć jeśli nie zostaną spełnione poniższe warunki:

 • konflikt wymaga istnienia co najmniej dwóch stron;
 • konflikt wyrasta w sytuacji niedostatku dóbr;
 • zachowania konfliktowe mają na celu zniszczenie lub co najmniej kontrolowanie drugiej strony, a skutki konfliktowe polegają na tym, że zysk jednej strony jest stratą dla strony drugiej;
 • działania stron konfliktu są wzajemnie przeciwstawne;
 • ważnym aspektem stosunków konfliktowych jest władza;
 • stosunki konfliktowe są podstawowym procesem społecznym i mają poważne konsekwencje społeczne;
 • proces konfliktowy reprezentuje czasową tendencję do rozłamu w stosunkach między stronami;

 

„Konflikty rodzinne powstające na tle nieprzystosowania się rodziców do siebie pod względem emocjonalnym czy intelektualnym lub charakterologicznym i dążeniowym, albo na tle czynników obiektywnych, takich jak złe warunki materialne, mieszkaniowe, wypadki losowe itp. – stwarzają atmosferę utrudniającą lub wprost uniemożliwiającą przystosowanie się dziecka do środowiska rodzinnego.

Praktycznie nie ma małżeństwa bez kłótni, konfliktów, rozterek, tzw. kryzysów. Jednak nie zawsze małżonkowie, jako rodzice, zdają sobie sprawę ze skutków, jakie ich konflikty powodują u dzieci.

Jeśli w rodzinie konflikty się mnożą, gdy na dobre wybuchnie wojna pomiędzy rodzicami, a kolejne próby porozumienia kończą się zaciekłą awanturą, to sytuacja dziecka jest nie do pozazdroszczenia. Bezpieczny do tej pory świat zaczyna się walić wraz z kolejną kłótnią rodziców. Brak stabilności, niejasność i nieprzewidywalność tego, co może się zdarzyć, nie pozostaje bez wpływu na rozwój dziecka.”

 

Wachlarz zachowań dzieci w obliczu konfliktu rodziców:

 • brak poczucia bezpieczęństwa, dziecko czuje,że w obliczu konfliktu i sporu rodziców staje się nieważne, zepcznięte na „boczny tor”
 • zamartwia się o przyszłość swoją i rodziców
 • dziecko może chcieć zwrócić na siebie uwagę i jednocześnie odciągnąć rodziców od kłótni, albo czując się zepchnięte na margines życia rodzinnego i ignorowane,
 • lub staje się zdystansowane i oziębłe uczuciowo
 • dziecko może też powodować sytuację, w których będzie powielać zachowania rodziców i przekładać je na kontakty z innymi osobami.
 • przypisuje sobie winę za spory i kłótnie dorosłych
 • odczuwa przygnębienie, smutek
 • ma poczucie, że nie jest wystarczająco ważne, kochane, akceptowane
 • zastanawia się czy rodzice jeszcze je kochają i potrzebują, intresują się nim
 • często ma złe myśli o sobie: czuje się mało wartościowe, nic mu się nie udaje, czuje się beznadziejne, nierozumiane przez dorosłych i rówieśników
 • może unikać kontaków z rówieśnikami, aby nikt z nich nie zauważył problemu, nie wyśmiał, nie komentował, nie szydził,
 • może mieć chęć zwrócenia uwagi na siebie, po to aby rodziców odciągnąć od kłótni czy konfliktu
 • nagromadzenie negatywnych emocji powoduje szereg dolegliwości somatycznych jak bóle głowy, brzucha, duszności, nasilenie objawów alergicznych, zaburzenia snu, wzrostu, napady lękowe, silne napięcia, moczenie nocne, koszmary senne, zaburzenia łaknienia
 • odczuwa lęk przed odrzuceniem i samotnością
 • czuje,że musi się opowiedzieć po którejś stronie co dodatkowo jest źródłem ogromnego stresu, nasila objawy nerwicowe,
 • sytuacja jeszcze bardziej się pogarsza, gdy rodzice oczekują, od dziecka lub jego rodzeństwa by dziecko opowiedziało się po czyjej jest stronie lub kto ma rację, gdyż powoduje to rozluźnienie więzi pomiędzy rodzeństwem lub jego skonfliktowanie
 • może sprawiać trudności wychowawcze w domu, przedszkolu czy szkole, jest zbuntowane, agresywne, pełne złości i negatywnych odczuć, może przestać się uczyć, wagarować, wszczynać bójki, zaczepiać innych
 • w najgorszym razie może szukać rozładowania napięcia w alkoholu, narkotykch, seksie, hazardzie, włączać się w działania grup przestępczych czy nieodpowiednich grup rówieśniczych
 • mogą pojawić się zaburzenia osobowości. kontroli popędów, nadpobudliwość.
 • zaburzenia identyfikacji płciowej a także zachowania autodestrukcyjne: samookaleczenie, odurzanie się substancjami psychoaktywnymi.
 • trudności w nauce: kłopoty z koncentracją uwagi, problemy z pamięcią, deficyty w zakresie wyobraźni, spadek motywacji.
 • zachowania kompulsywne: masturbacja, drapanie się do krwi, wyrywanie sobie włosów.
 • zamknięcie się w sobie, introwertyzm, depresja, unikanie kontaktów społecznych, ogromne poczucie zagubienia i osamotnienia.

 

Rodzicu, naucz się rozwiązywać konflikty w rodzinie a są duże szanse, że Twoje dziecko będzie rozwijało się harmonijnie i w przyszłości stanie się szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. I również będzie potrafiło rozwiązywać konflikty w taki sposób aby swoim życiem i przykładem pzryczyniać się do budowania cywilizacji opartej na miłości. To trudne wyzwanie, musimy podjąć je my dorośli. A więc do dzieła….

 

Magdalena Urbańska

 

Źródła:

W. Jaede „Jak uchronić dziecko przed skutkami rozwodu rodziców.”

ks. Adam Skreczko „Wpływ konfliktu rodziców na dziecko” https://opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/konflikt_dziecko.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/KonfliktSzanowni Państwo, działamy ONLINE!

Uprzejmie informujemy, że Poradnia Psychologiczna Strefy Rodziny udziela wsparcia za pomocą środków komunikacji na odległość, w formie spotkań za pośrednictwem Internetu. Umawianie wizyt pod numerem telefonu 666 680 153.

AKADEMIA DLA PAR I MAŁŻEŃSTW oraz AKADEMIA DLA RODZICÓW odbywają się online w formie webinarów.

Zapisy pod adresem: kontakt@strefarodziny.org